Thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Luật sư chuyên về ly hôn, kết hôn. Giải quyết ly hôn nhanh, ly hôn đơn phương, chia tài sản chung vợ chồng, giành quyền nuôi con. Hotline: 0922 822 466

0
231
Thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. luat su, luật sư, luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; luật sư đất đai, luat su dat dai

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên. luật sư nhà đất, luat su nha dat

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; luật sư thừa kế, luat su thua ke

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Điều kiện để thay đổi người trực tiếp nuôi con: luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn luật sư bào chữa, luat su bao chua

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình. luật sư giỏi

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con”.

Đầu tiên, việc cần làm là làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án giải quyết cho thi hành vấn đề thăm nom, chăm sóc con chung theo án tòa. Cơ quan thi hành án sẽ yêu cầu bên kia thực hiện đúng nghĩa vụ của mình về việc thăm nom con. luật sư hình sự, luat su hinh su

Sau đấy, nên thỏa thuận với bên kia về việc thay đổi quyền yêu cầu nuôi con. Nếu hai bên  có thể thỏa thuận được với nhau thì cùng nhau có thể yêu cầu tòa án thay đổi quyền trực tiếp nuôi con. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án thay đổi quyền trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về vấn đề Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: luật sư giỏi

“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. luật sư bào chữa giỏi

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên. luật sư hình sự giỏi

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: luật sư doanh nghiệp, luat su doanh nghiep

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ”. luật sư kinh tế, luat su kinh te

Thành phần hồ sơ thay đổi người trực tiếp nuôi con:

+) Đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

+) Bản án ly hôn;

+) Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);

+) Giấy khai sinh của con (bản sao có chứng thực);

+) Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con;

Liên hệ luật sư ly hôn để tư vấn thêm: văn phòng luật sư, van phong luat su, công ty luật, cong ty luat

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
Điện thoại: (08) 2223 7476 – 0922 822 466
Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ GIẤY PHÉP