Thủ tục yêu cầu cấp dưỡng nuôi con

Luật sư chuyên về ly hôn, kết hôn. Giải quyết ly hôn nhanh, ly hôn đơn phương, chia tài sản chung vợ chồng, giành quyền nuôi con. Hotline: 0922 822 466

0
216
Yêu cầu cấp dưỡng nuôi con

Thủ tục yêu cầu nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn nhanh, ly hon nhanh, luat su gioi

Nếu trong bản án, quyết định ly hôn không có nội dung về nghĩa vụ cấp dưỡng và mức cấp dưỡng thì Bên đang trực tiếp nuôi trẻ có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bên kia thực hiện việc cấp dưỡng. luat su, luật sư, luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn nhanh, ly hon nhanh, luat su gioi

Hoặc nếu trong bản án quyết định có nêu về nghĩa vụ cấp dưỡng và mức cấp dưỡng nhưng nay Bên đang trực tiếp nuôi trẻ thấy điều đó không còn phù hợp nữa thì cũng vẫn có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng đối với bên còn lại.

Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn. luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn nhanh, ly hon nhanh, luat su gioi

Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau: luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn nhanh, ly hon nhanh, luat su gioi

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi. luật sư đất đai, luat su dat dai

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. luật sư giỏi

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. luật sư nhà đất, luat su nha dat

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. luật sư bào chữa giỏi

Như vậy, sau khi ly hôn mà cha/mẹ không trực tiếp nuôi con thì có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Việc cấp dưỡng chỉ áp dụng nếu tại thời điểm cha mẹ ly hôn mà con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và cũng không có tài sản để tự nuôi sống bản thân. luật sư hình sự giỏi

Mức cấp dưỡng nuôi con của cha/mẹ sau khi ly hôn.  luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn nhanh, ly hon nhanh, luat su gioi

Mức cấp dưỡng nuôi con của cha/mẹ sau khi ly hôn được quy định tại Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, theo đó:

Điều 116. Mức cấp dưỡng luật sư thừa kế, luat su thua ke

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. luật sư bào chữa, luat su bao chua

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Pháp luật ưu tiên cho các bên trong quan hệ cấp dưỡng được tự thỏa thuận về mức cấp dưỡng, căn cứ trên thu nhập, khả năng lao động về thực tế của người cấp dưỡng cũng như xác minh về nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Nếu các bên không thể thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết định. luat su bao chua gioi

Tòa án quyết định mức cấp dưỡng nuôi con của cha/mẹ sau khi ly hôn dựa trên sự tính toán “những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con”, cụ thể là bao nhiêu thì tùy thuộc vào “từng trường hợp cụ thể, và vào khả năng của mỗi bên” (Hướng dẫn tại Mục 11 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

Phương thức cấp dưỡng nuôi con khi bố mẹ ly hôn. luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn nhanh, ly hon nhanh, luat su gioi

Theo quy định tại Điều 117 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì việc cấp dưỡng có thể được thực hiện hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Việc lựa chọn phương thức cấp dưỡng như thế nào do các bên tự nguyện thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được thì phương thức cấp dưỡng được quyết định là hàng tháng.

Điều 117. Phương thức cấp dưỡng luật sư hình sự, luat su hinh su

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. luật sư doanh nghiệp, luat su doanh nghiep

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. luật sư kinh tế, luat su kinh te

Điều 118 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định việc chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng trong các trường hợp sau đây:

1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi; luật sư hình sự giỏi

3. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

4. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn; 

6. Trường hợp khác theo quy định của luật. văn phòng luật sư, van phong luat su

Điều 119 quy định về Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. công ty luật, cong ty luat

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

Liên hệ luật sư ly hôn để tư vấn thêm:

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
Điện thoại: (08) 2223 7476 – 0922 822 466
Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ GIẤY PHÉP